Používáte zastaralý prohlížeč. Doporučujeme bezplatný upgrade na novější verzi, aby se vám webové stránky zobrazovaly správně.

Jak zahájit správní řízení o vrácení přeplatku - Aktualizováno

Publikováno: Kategorie: Tipy na cokoliŠtítky: , ,


Jak zjistím zda mám přeplatek u ENWOX?

Správní řízení se týká pouze zákazníků, kteří na zaplacených zálohách zaplatili víc, než jim dodavatel vyúčtoval na faktuře. Zpravidla tak můžete na faktuře vidět částku, kterou vám má dodavatel vrátit. Standardně, může dodavatele přeplatek převést do dalších období, to se ale nestane, protože již nejste zákazníkem Enwoxu. Přeplatek je vám tedy dodavatel povinen vrátit do termínu, který stanovil ve všeobecných podmínkách. Trápit se jejich čtením nemusíte, zmíněný bod jsme pro vás našli my:

Jak poznat přeplatek na faktuře od ENWOX.

Jak poznat přeplatek na faktuře od ENWOX.

Nepřevede-li Dodavatel platbu do dalšího období, vrátí Zákazníkovi přeplatky z Vyúčtování dodávky způsobem sjednaným ve Smlouvě (na bankovní účet, poštovní poukázkou) a to nejpozději do 60 dnů od vzniku přeplatku. - z VOP

Pokud je tedy váš přeplatek ve faktuře po splatnosti - faktura, ve které je přeplatek spočítaný je starší než 60 dní, můžete vyvolat jako zákazník-spotřebitel správní řízení podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. e) bod 1 energetického zákona.

Co je to správní řízení?

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož výsledkem je vydání závazného rozhodnutí, jímž se zakládají, mění nebo ruší práva či povinnosti osoby jmenovitě určené, nebo kterým se v určité věci prohlašuje, zda taková osoba práva nebo povinnosti má či nemá. Správní řízení je upraveno správním řádem. Správnímu řízení mohou být přítomni jeho účastníci a ovlivňovat jeho průběh. Pokud je účastník řízení definován zvláštními zákony, jako např. stavebním zákonem, má tato úprava přednost. Správní řízení se zahajuje z moci úřední, k čemuž lze vyzvat podnětem či žádostí. Účastníci řízení mohou navrhovat důkazy, podat vyjádření, nahlížet do spisu, účastnit se ústního jednání pokud nějaké probíhá. Řízení může být v průběhu úřadem přerušeno či zastaveno. Úřad je také oprávněn vydat předběžné opatření, kterým se dočasně řeší určité poměry, nežli vydá definitivní rozhodnutí. Předtím, než úřad vydá rozhodnutí, vyzve účastníky aby se vyjádřili k podkladům rozhodnutí. Úřad by měl vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, popřípadě do 30, max. 60 dnů. Úřad může řízení ukončit také usnesením o zastavení řízení.

Jak požádat ERÚ o správní řízení?

Dle výše zmíněného stačí zaslat žádost ve které jasně uvedete kdo o návrh žádá, jakých věcí se týká, a co navrhujete. V příloze tohoto článku najdete šablonu návrhu, kterou mžete použít. Do přílohy nezapomeňte přidat vyúčtování, ve kterém vám ENWOX oznamuje přeplatek. Návrh zašlete na adresu ERÚ, nejlépe doporučeně nebo do datové schránky ID: eeuaau7 .

>> Návrh na zahájení řízení o vrácení přeplatku <<
>> Návrh na zahájení řízení o vrácení přeplatku - Aktualizováno <<

 Než odsouhlasíte přeplatek, zkontrolujte si, že není větší.

Nakup za 4000Zkušenosti spousty zákazníků ukazují, že ENWOX dělá ve vyúčtování chyby. Tito zákazníci mají za to, že záměrně za účelem snížit přeplatek. Zkontrolujte si tedy, že vyúčtování je správně. Pokud si nejste jistí, napište nám, rádi vám poradíme. Jak se vyznat ve vyúčtování elektřiny a plynu najdete v našem článku.

Zákazníkům poškozeným ENWOXEM se věnujeme již skoro půl roku. Byli jsme první, kteří se aktivně snažili informovat poškozené a hledali způsoby jak zákazníkům pomoci. Pokud vám naše články pomohli, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Rádi vám také pomůžeme srovnat cenu energií nebo změnit dodavatele.

Aktualizováno 12.12.2017 - Doplnění o správnou definici

Během posledních pár dní, začali chodit odpovědi od ERÚ na dokument dle naší předlohy. Ne ve všech případech došlo k jasné definici návrhu. (Resp. Z návrhu musí být jasně patrné čeho se žadatel domáhá. -  Petit)

Stáhnout si můžete i upravenou šablonu, ve které je přesnější definice požadavku, v případě úplně nového podání žádosti doporučujeme použít tuto aktualizovanou.

Za opravu a zpětnou vazbu děkujeme. Zaslal nám ji pan Petr D., který tak reagoval na výzvu přímo od ERÚ.

Aktualizováno 3.1.2018 - Insolvenční řízení

Díky insolvenci vyhlášené 21.12.2017 je správní řízení bezpředmětné. Lepší je přihlásit se o svou pohledávku rovnou v insolvečním řízení. Jak se přihlásit do insolvence?

errorDalší příspěvky ze stejné kategorie


error

Pomohl vám tento článek? Dejte vědět i ostatním!