Používáte zastaralý prohlížeč. Doporučujeme bezplatný upgrade na novější verzi, aby se vám webové stránky zobrazovaly správně.

Kdo / Co je to subjekt zúčtování?

Publikováno: Kategorie: Obecné informaceŠtítky: , ,
Množící se otázky kolem situace One Energy & One Mobile, a.s. nás  inspirovali k pátrání po jednoduché odpovědi na tuto otázku. Odpověď na tuto otázku je mnohem komplexnější, než se zprvu zdá a ještě před samotnou odpovědí je třeba vysvětlit si pár ostatních termínů.Kdo / Co je to OTE a.s. ?

OTEOperátor trhu s energiemije akciová společnost vlastněná státem, založena byla v roce 2001 na základě energetického zákona. Náplň činností OTE je daná energetickým zákonem.

Operátor přiděluje licenci těmto účastníkům trhu s energiemi:

  • subjektům zúčtování
  • dodavatelům
  • účastníkům s přístupem na vyrovnávací trh (VT)
  • poskytovatelům podpůrných služeb (PpS)
  • provozovatelům distribuční soustavy (PDS)
  • provozovatelům přenosové soustavy (PPS)
  • výrobcům

OTE mimo jiné odpovídá za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování a regulační energie (rovněž i vyrovnávacího plynu) na území ČR.

Odchylka subjektů zúčtování

Možná si vzpomínáte, že na vaší smlouvě o dodávce byl uveden údaj o předpokládané roční spotřebě. Ta sice problematiku zúčtování pouze nakousává, nicméně pro většinu čtenářů je to jednoduše představitelný údaj. Protože elektřina jako taková je produktem neskladovatelným, je třeba její výrobu plánovat, nadprodukci spotřebovat a v případě nedostatku rychle dovyrobit. To samo o sobě nese nepříjemnosti spojené s náklady na udržení sítě v běhu. Obdobně je třeba zajistit i plynulou dodávku plynu, která netrpí stejnými nedostatky jako v případě elektřiny ale jejich dopad je obdobný.

Pokud se jako subjekt zúčtování zavážete k určité spotřebě, bude s vámi OTE vypořádávat odchylku mezi plánovaným a reálně odebraným množstvím energie. (Právě ty více náklady, které komplikují život provozovatelům soustav aj.) Protože řídit odchylky na malých spotřebách by bylo takřka nemožné, přihlašují se k této odpovědnosti subjekty spravující větší portfolia. Takový subjekt se pak nazývá subjekt zúčtování. Přihlašují se k ní pouze velcí hráči, kteří mohou svá portfolia lépe řídit a optimalizují tak náklady. Znamená to, že ne každý dodavatel energie musí být takovým subjektem.

Kdo / Co je to subjekt zúčtování?

Jednoduše se tedy dá citovat slovníček pojmů ze stránek OTE:

Subjekt zúčtování je účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu s elektřinou na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek.

 

errorDalší příspěvky ze stejné kategorie


error

Pomohl vám tento článek? Dejte vědět i ostatním!