Všechny informace o aktuální situaci na energetickém trhu, dodavateli poslední instance a možnosti uzavřít nové smlouvy naleznete na portálu www.dodavatelposledniinstance.cz

Používáte zastaralý prohlížeč. Doporučujeme bezplatný upgrade na novější verzi, aby se vám webové stránky zobrazovaly správně.

Reklamace vyúčtování za elektřinu nebo plyn

Publikováno: Kategorie: NovinkyŠtítky: , , , , , ,
Dodávky elektřiny a plynu lze reklamovat v případě, že dodavatel neplní své povinnosti stanovené energetickým zákonem, obecně závaznými vyhláškami či konkrétní smlouvou s klientem.Nejčastějším předmětem reklamace je vyúčtování spotřebované elektřiny nebo plynu. Pokud se k takové reklamaci chystáte, bude nejprve třeba nahlédnout do smlouvy a obchodních podmínek příslušného dodavatele. Tam zpravidla bývají uvedeny podrobnosti o postupu při vyřizování reklamací. Jedná se především o informace, kde a jakou formou reklamaci uplatnit a v jaké lhůtě od zjištění závady nebo porušení standardu kvality musí být taková reklamace uplatněna.

Obchodní podmínky dodavatele nesmí být v rozporu s vyhláškami o kvalitě dodávek elektřiny či plynu a služeb v energetice a plynárenství. Ty stanovují, že je dodavatel povinen vyřídit reklamaci vyúčtování nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

Zároveň je dodavatel energií povinen vyrovnat rozdíl v platbách způsobený nesprávným vyúčtováním nebo nesprávným měřením dodávek elektřiny nebo plynu. Na to má dobu 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li uznána jako oprávněná. Za nedodržení lhůty poskytuje dodavatel klientovi náhradu ve výší 600 Kč za každý den prodlení, a to do výšky 24 000 Kč. U plynu se jedná o částky 750 Kč za den do výše 7500 Kč.reklamace vyúčtování čez

Reklamace se uplatňuje u dodavatele elektřiny nebo plynu, s nímž máte uzavřenou smlouvu a lze ji uplatnit jakýmkoliv způsobem (písemně, elektronicky, telefonicky atd.). Často bývají pro účely řešení reklamací zřízené zákaznické linky daného dodavatele energií, který své klienty nabádá, aby obdobnou situaci řešil tímto způsobem. Tyto linky poslouží dobře pro prvotní informaci, nicméně samotnou reklamaci je třeba řešit písemnou formou – ta totiž zajistí prokazatelnost vašeho tvrzení.

V reklamaci je třeba uvést své identifikační údaje (jméno, příjmení a adresu), údaje reklamované faktury (variabilní symbol, zákaznické číslo a číslo odběrného místa), popřípadě popsat jiné reklamované vady. Pokud reklamujete vady měření, je vhodné uvést též číslo elektroměru či plynoměru a případně zjištěné stavy. Ideální je uvést přesný popis reklamované skutečnosti a případně navrhnout důkazy k jejímu prokázání.

Reklamace dodávky energií zpravidla nemá odkladný účinek a to znamená, že je nezbytné fakturu za odebranou energii zaplatit, i když s výší fakturované částky nesouhlasíte. Pokud toto neučiníte, riskujete vymáhání pohledávky s případnými sankcemi.

Pokud dodavatel vaši reklamaci vůbec nevyřídí nebo nevyřídí ve výše uvedených lhůtách, máte možnost se obrátit na Energetický regulační úřad, který dohlíží na dodržování předpisů v této oblasti a tedy i na dodržování standardů dle vyhlášek o kvalitě dodávek energií a služeb v energetice a plynárenství. V neposlední řadě máte v případě nespokojenosti s vyřízením vaší reklamace možnost se obrátit na soud.

Jste-li zákazníkem SvítímeStejně.cz, neváhejte nás kontaktovat, reklamaci samozřejmě vyřešíme za vás. 

Nákladové srovnání energií
Další příspěvky ze stejné kategorie


error

Pomohl vám tento článek? Dejte vědět i ostatním!