Obchodní cena plynu od 1 596 Kč s DPH za 1 MWh. Obchodní cena elektřiny od 3 981 Kč s DPH za 1 MWh ve VT (sazba DO2d). Více na www.PorovnejEnergie.cz

Používáte zastaralý prohlížeč. Doporučujeme bezplatný upgrade na novější verzi, aby se vám webové stránky zobrazovaly správně.

Změna dodavatele elektřiny nebo plynu

Publikováno: Kategorie: NovinkyŠtítky: , , ,
Změnou dodavatele ušetříte, neplatí to ale vždy.
Změna dodavatele energie je nejjednodušší způsob jak dosáhnout úspor bez investičních nákladů. Dalšími způsoby jako jsou výměna žárovek, zateplení domu, instalace nového kotle můžete ušetřit výrazně víc, vždy však potřebujete nějakou počáteční investici a především časová náročnost těchto úspor je vyšší. Zřídka vždy se však dá propočítat přesně dopředu. Na změnu dodavatele je ovšem vhodné navázat dalšími úsporami, například si díky levnějšímu plynu uspořit na nový kotel.Změnou dodavatele ušetříte, neplatí to ale vždy.
Změna dodavatele energie je nejjednodušší způsob jak dosáhnout úspor bez investičních nákladů. Dalšími způsoby jako jsou výměna žárovek, zateplení domu, instalace nového kotle můžete ušetřit výrazně víc, vždy však potřebujete nějakou počáteční investici a především časová náročnost těchto úspor je vyšší. Zřídka vždy se však dá propočítat přesně dopředu. Na změnu dodavatele je ovšem vhodné navázat dalšími úsporami, například si díky levnějšímu plynu uspořit na nový kotel.

Podíl obchodní složky na celkové ceně energie
Změna dodavatele energie vám bohužel ušetří pouze na obchodní složce ceny energie, státem regulované poplatky tímto způsobem ušetřit nelze. Tuto část ceny za energii, kterou stanovuje obchodník, dále tvoří cena za komoditu (u elektřiny tzv. silová elektřina) a měsíční paušál. Obě komodity (Plyn i Elektřina) jsou volně obchodovatelné na burze a o jejich vývoji cen se můžete informovat třeba na stránkách https://www.pxe.cz/.img_energeticky-trh

Pokud dodavatel slibuje zákazníkům fixní ceny na určité období s tím, že zákazník má jistotu nezvýšení ceny, vždy se jedná pouze o komoditní složku ceny. Na základě zvýšení státem regulovaných plateb nelze odstoupit od smlouvy a s dodavatelem jako takovým mají jen minimálně společného.

Změna dodavatele energie a kde začít
Každý by si měl alespoň jednou za rok, a to nejlépe v době, kdy dostane vyúčtování, zkontrolovat, kolik platí a jak si stojí jeho faktura v porovnání s nabídkami jiných dodavatelů. Ideálně by bylo dobré si cenu zkontrolovat i v době, kdy se v médiích mluví o snižování cen zejména v souvislostech s změnou ceny ropy, eura atd.

Smlouva na dobu určitou u původního dodavatele
Pokud zákazník shledá důvod ke změně dodavatele energií, měl by se ubezpečit, že není smluvně vázán a že změna dodavatele nebude považována za porušení platné smlouvy s původním dodavatelem. Vyznat se ve smlouvě není vždy jednoduché, rádi tento krok zkonzultujeme s vámi. Určitě doporučujeme také zavolat si na zákaznickou linku vašeho dodavatele. Není od věci si vyžádat opis smlouvy a konzultovat ho přímo s některým s operátorů. Ze zkušenosti víme, že výkladů může být víc, i v rámci stejné linky. Změna dodavatele energie je z tohoto chování zaměstnancům linky většinou ihned patrná, nestyďte se ovšem za vaši snahu ušetřit.

Někteří dodavatelé prezentují automatické prodloužení jako jednu z výhod, kterou zákazníkům nabízejí. Racionálně musíme konstatovat, že pro většinu zákazníků to platí. Jinak by mu s ukončením smlouvy o dodávce brzo hrozilo odpojení elektroměru. Zákazník, který by chtěl smlouvu po uplynutí smluvní doby ukončit, se občas setkává s nekalými metodami, jak si takového zákazníka udržet. Jedná se zejména o podávání nepřesných údajů o datu ukončení smlouvy, na základě kterých bývá oznámení o nesouhlasu s prodloužením zamítnuto z důvodu nepřesného data (zmeškání). Prakticky vždy se setkáte s tím, že operátor linky vám termín smlouvy nesdělí a je nutno si zažádat o opis smlouvy a všech dodatků.

Jakou délku závazku zvolit
Pokud zákazník vybere variantu smlouvy na dobu neurčitou, může odejít od dodavatele kdykoliv. Na příklad pokud by se objevila na trhu ještě výhodnější nabídka. Musí ale počítat s tím, že výpovědní lhůta trvá tři měsíce a začíná běžet následující měsíc po jejím doručení. Taková nabídka zpravidla nebývá nejvýhodnější. Malým dodavatelům se nevyplatí snižovat marži pro zákazníka, který může kdykoli odejít. Uvědomme si že dodavatel nakupuje elektřinu vždy na určitá období předem. Zákazník jenž může kdykoli odejít pro něj tak představuje riziko ztrát.

Druhým typem smluv jsou ty na dobu určitou. Tímto typem smluv vám dodavatel výměnou za výhodnější cenu znemožní odejít k jinému dodavateli. Závazky bývají zpravidla na dva a více let. Nedoporučujeme však uzavírat smlouvy na delší dobu než právě zmíněné dva roky. Z historie známe případy, kdy díky fixaci na 5 let má dnes zákazník cenu plynu tak nízkou, že se všem ostatním o ní muže jen zdát, jedná se však pouze o rarity. Ideální smlouva je na 12 nebo 24 měsíců s opravdu fixovanou cenou, nejlépe napsanou přímo ve smlouvě nebo v příloze, která má stejnou platnost jako smlouva.

Cena se může zvýšit i při podpisu smlouvy na dobu určitou
U některých produktových řad dodavatelé nenabízí stejnou cenu po celou dobu trvání smlouvy, ale cena se mění po vypršení určité části smlouvy. Příslušné ustanovení se obvykle nachází v textu u ceníku nebo v podmínkách dané produktové řady. Nejběžnější způsob je vydání akčního ceníku pro nové zákazníky s platností buď do konce roku, nebo na určité období, většinou na 12 měsíců. Po uplynutí první části smlouvy zákazník začíná odebírat energii za standardní ceny, které se mohou od původních cen značně lišit. Od takové smlouvy pak nelze odstoupit z důvodu zdražení, protože zákazník změnu ceny odsouhlasil předem již při podpisu smlouvy.

Nabídka podle situace na trhu
Někteří obchodníci předkládají novým zákazníkům nové cenové nabídky každý měsíc, to znamená, že zákazník má pak po dobu trvání smlouvy cenu zafixovanou podle měsíce, ve kterém smlouvu uzavřel. Tak se může stát, že soused, který si sjednal stejnou produktovou řadu, ale o měsíc později, bude mít jinou cenu. Další možností je změna ceny v průběhu smlouvy v závislosti na cenách na burze, například produktové řady pro elektřinu od ČEZ Měsíc nebo Kvartál. Zákazník tak může na uzavření smlouvy s těmito produktovými řadami na energii vydělat, protože v době snižování cen klesají ceny obchodníků pozvolněji, než jsou ceny na burzách.

Doporučení pro výběr dodavatele elektřiny nebo plynu
Zákazník nemusí mít obavy z podepsání smlouvy malému dodavateli, v případě problémů společnosti je zákazník přepojen na „Dodavatele poslední instance", který dodává energie za regulované ceny a u kterého může zůstat po dobu až šesti měsíců, než si vybere nového dodavatele. V tomto ohledu je změna dodavatele energie bezpečný krok.

Porovnejte cenu komodity a měsíčního platu dodavatele. Pokud budete porovnávat s námi, můžete si již při zadání nadefinovat koho preferujete, jaký máte požadavek na závazek nebo zda u vás existuje nějaký jiný specifický požadavek. V posledních měsících se u nás hodně vyskytuje požadavek na srovnání s konkrétním dodavatelem, který však takřka nikdy nevychází levněji, nenechte se tedy strhnout sílou mediální kampaně a zvažte, i ta se musí promítnout v konečné ceně.
Další příspěvky ze stejné kategorie


error

Pomohl vám tento článek? Dejte vědět i ostatním!