Používáte zastaralý prohlížeč. Doporučujeme bezplatný upgrade na novější verzi, aby se vám webové stránky zobrazovaly správně.

ENERTIG - Ukončení nájemní smlouvy

Publikováno: Kategorie: Novinky, Tipy na cokoliŠtítky: , , ,
Pokud jste poslali společnosti ENERTIG výpověď, obdrželi jste nejspíš jednu z mnoha verzí dohody o ukončení smlouvy. S právníky jsme se ze vás radili, sbírali celých 14 dní všechny varianty dohod a věříme že jsme došli k jasným stanoviskům a doporučením. Naše jasné doporučení je návrh smlouvy nepodepisovat. Důvodů je spousta, pokračujte ve čtení a pokud narazíte na něco, co jsme nezmínili, neváhejte nám napsat. Zároveň o problému můžete diskutovat i ve skupině na FB, kde si můžete přečíst zkušenosti ostatních poškozených.Dohoda o ukončení smlouvy s dodatečným vyslovením souhlasu k postoupení smlouvy

Jste-li zákazníkem, který podepsal smlouvu před platností VOP, které postoupení umožňují. ENERTIG se snaží z vás dodatečný souhlas získat. Okamžitě nás upoutalo, že tímto jednáním připouští náš výklad práva, falšování všeobecných podmínek a především neoprávněnost postoupení jako takového.

Podepsáním dohody stvrdíte legitimnost postoupení a tím svoje postavení do budoucna výrazně znevýhodníte.

Co nám na dohodě vadí nejvíc

I.II. Spol. ENWOX ENERGY s.r.o. postoupila v souladu s příslušnými ujednáními (se souhlasem Nájemce) Nájemní smlouvu (práva a povinnosti z ní s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno) společnosti ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o., a to ke dni xx.xx.2017.

Z návrhu není zřejmé, jaký subjekt je současným vlastníkem zařízení. současně není zřejmé, co je postupováno - zda nároky za minulé období, budoucí období nebo je ENERTIG novým pronajimatelem.

I.III. Nájemce užívá zařízení XXXX když v době uzavření této Dohody uhradil Pronajímateli měsíční úplaty za užívání zařízení XXXX podle Nájemní smlouvy v celkové výši x.xxx,-Kč včetně DPH (n x x.xxx,-Kč včetně DPH).

ENERTIG se tímto bodem snaží legalizovat již vybrané a uhrazené nájemné, na které nemusí mít nárok. Podpisem se dostáváte do horší důkazní pozice.

I.IV. Jakákoliv práva a povinnosti vzniklá mezi Nájemcem a společností ENWOX ENERGY s.r.o. do xx.xx.2017 se nijak nedotýkají Pronajímatele, když platí, že tyto si uvedené subjekty vypořádají v souvislosti s ukončením smluvního nájemního vztahu samostatně.

Tento článek je v rozporu z I.II. Smlouvy. Podepisují se pouze finanční nároky, ale původní smlouva není řešena.

I.VII. Smluvní strany se dohodly, že podpisem této Dohody vyslovuje Nájemce dodatečný souhlas s postoupením uvedené smlouvy a zároveň Pronajímatel uvedenou smlouvu
ukončuje k datu uzavření této dohody, s čímž Nájemce souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva skončí k datu podpisu druhé Smluvní strany v pořadí.

Dodatečný souhlas kritizujeme již v prvním odstavci článku. Dle našeho postoje, není dobré vzdávat se vašeho nejasnějšího trumfu a to je napadnutí postoupení smlouvy jako celku.

I.VIII. Nájemce je povinen svým nákladem provést odbornou deinstalaci Zařízení XXXX a vrátit jej včetně všech jeho součástí a příslušenství Pronajímateli na adresu ENERTIG
TECHNOLOGIES s.r.o., Plechanovova 694/23, 711 00 Slezská Ostrava. Nájemce odpovídá za škodu způsobenou na Zařízení XXXX vyjma běžného opotřebení.

Jste si jistí, že zvládnete deinstalovat vaše zařízení odborně? Pokud ne, víte kdo jej zvládne deinstalovat? Dostali jste nějaký seznam partnerů nebo servisních techniků? Dalším za nás velmi podezřelým bodem je ujednání o běžném upotřebení. Jako takové, je součástí snad každé nájemní smlouvy na světě. Ve světle vašich zkušeností však zvažte, zda není dobré trvat na přesnější definici. Pokud se vás toto ustanovení týká, v některých dohodách je tato povinnost přenechána pronajímateli.

Pokračovat se dá do nekonečna. Dohoda je z našeho úhlu pohledu nekompletní, nezahrnuje a definuje spoustu bodů, které mají ochránit především vás jako zákazníka. Naopak na body, které ochraňují pronajímatele myslí vcelku důsledně. Hodnotíme ji jako jednostrannou a pro nájemníky nevýhodnou.

Dohoda nikomu nedává smysl

Před tím, než kteroukoli verzi dohody podepíšete myslete na to, co vám podpis přinese. Chápeme, že situace na vás jako zákazníka působí nepřehledně a také známe nátlak, který komunikace ze strany ENERTIGU obnáší. Nedávno nás kontaktoval zákazník, který vyhrál soudní spor s ENWOXEM. Věříme, že kauza dopadne ve prospěch poškozených a nezařadí se tak do dlouhého seznamu těch marných, které vídáme denně v mediích. Důležité je nepodlehnout.

Jak pokračovat?

Považujeme chování společnosti ENERTIG za podvodné a proto doporučujeme podat návrh na ČOI, kde můžete svůj problém zevrubně popsat. Jak správně takové podání poslat popisujeme v samostatném článku.

Nikdo nám nedokázal odpověď zda je zařízení registrováno na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Takovou registraci měl ENWOX a ENERTIG určitě udělat. Pokud si myslíte, že vaše údaje o hodinové spotřebě nejsou citlivé, zvažte to. Na základě takových dat jednoduše kdokoli zjistí, kdy přicházíte domů, kdy odcházíte, kdy se vyplatí vás okrást, protože následující hodiny nepřijdete domů. (Okrást vás ovšem určitě nikdo z ENERTIGU ani ENWOXU nechce, případný hacker, který jim zcizí data, by ale mohl taková data dobře zpeněžit.)

Vaše šance na úspěch může také zvýšit Trestní oznámení o kterém jsme psali zde. Díky lidem, jako je pan Švestka, začali dohody o ukončení nájmu vůbec chodit. To nás utvrzuje v tom, že naše kroky dávají smysl.

Další trumfy. Přidejte se do naší skupiny na FB, kde plánujeme další kroky, před tím než je veřejně ukážeme.

 

errorDalší příspěvky ze stejné kategorie


error

Pomohl vám tento článek? Dejte vědět i ostatním!