Elektřina pro domácnosti až o 15 % levněji. Více naleznete zde

Používáte zastaralý prohlížeč. Doporučujeme bezplatný upgrade na novější verzi, aby se vám webové stránky zobrazovaly správně.

Stalý plat vs. datový tarif - ELIMON a.s. - Aktualizováno

Publikováno: Kategorie: NovinkyŠtítky:
Trvalo to déle než jsme si mysleli, ale podařilo se nám získat odpovědi na otázky spojené s fakturací od společnosti ELIMON a.s. Za odpovědi děkujeme panu Horovi z představenstva společnosti Elimon a.s. (V článku dále uvádíme jako reakce Elimon) Odpovědi jsme začlenili přímo do článku. Kompletní reakci naleznete pod článkem ke stažení. Původní článek a jeho textaci využíváme spíše jako osnovu. Pod otázky jsme začlenili i reakci ERÚ, který nám na otázky stihl odpovědět trochu dříve, čerpal přímo z vyjádření Enwoxu a odpověděl na mnohem více otázek, než jsme se ptali. Velice děkujeme i za tuto pomoc.Datový tarif vs. měsíční paušál

Jak funguje účtování poplatku "Datový tarif"? Proč je zákazníkům spolu s dodávkou účtován a neměl by jej spíš účtovat provozovatel technologie?

Reakce ELIMON a.s.:

Klientům je dle znění jejich smlouvy účtován zvláštní poplatek spojený s tímto specifickým produktem za zpracování dat z organizovaného krátkodobého trhu z elektřinou tzv. Datový tarif. Data jsou nutná  pro výpočet Hodinového produktu dodavatelem elektřiny.

Hodinová data jsou získávána s využitím informací od Operátora trhu, tedy v souladu se smlouvou a platnou legislativou. Data k fakturaci hodinového produktu vychází z dat změřených elektroměrem, ten je jediným certifikovaným přístrojem, na základě jím změřených dat lze vlastní fakturaci provést. Rozklad spotřeby do jednotlivých hodin  a hodinové ceny jsou na základě dat Operátora trhu.

Platba za datový tarif tedy není spojena s žádným zařízením („krabičkou“) tak, jak se ve výše uvedeném článku uvádí.

Dle smlouvy datový tarif je účtován dodavatelem elektřiny.

Datový tarif ELIMON

Naší chybou, jsme se nechali unést v celku zavádějícím pojmenováním "Datový tarif", který vůbec nesouvisí s datovým tarifem nebo konkrétním zařízením jak název naznačuje. Dle informací, které se nám podařilo získat s pomocí ERÚ přímo z původní smlouvy, se jedná spíše o poplatek spojený s náklady na zpracování dat pro hodinový produkt.

Cituji z reakce ERÚ:

Jedná se o poplatek, který slouží k případnému krytí personálních a systémových nákladů spojených s operacemi souvisejících se stanovením spotřeby a ceny pro jednotlivé obchodní hodiny, tedy pro stanovení ceny hodinového produktu a i zde byl o tomto poplatku klient informován ve smlouvě, viz výňatek smlouvy:

 „Zákazník je povinen mimo cenu vlastního Hodinového produktu a tzv. pevného poplatku hradit zvláštní poplatek za on-line datový přenos a zpracování relevantních parametrů z organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou, který je nutný pro vyhodnocování vývoje ceny silové elektřiny a výpočet ceny hodinového produktu dodavatelem elektřiny, a to ve výši uvedené v příloze B (Datový tarif), pro každé OPM. Předmětný poplatek se hradí za každý (i započatý) kalendářní měsíc trvání smluvního vztahu od měsíce, ve kterém byla zahájena dodávka elektřiny.“

Cena komodity

Jakým způsobem jste vypočítali cenu komodity na fakturách u zákazníků s hodinovým produktem? Rádi bychom jim popsali přímo metodiku výpočtu. Pokud účtujete tarif, neměla by být komodita ovlivněna podobně jako u hodinového produktu?

Reakce ELIMON a.s.:

Fakturace Hodinového produktu probíhá dle Smlouvy. Vysvětlení výpočtu jednotkové ceny je jednoznačně stanoveno vzorcem uvedeným v odstavci Ujednání o dodávce elektrické energie. Výsledná fakturovaná jednotková cena klienta je dle smlouvy vypočtena jako vážený průměr hodinových spotřeb a jednotkových cen na krátkodobém trhu OTE navýšený o koeficient produktu KP, který zohledňuje odchylku, rezervaci kapacit, administraci technických operací a ztrát. Produkt reaguje na okamžité ceny na krátkodobém denním trhu a klient při poklesech cen může v některých hodinách dokonce odebírat i za záporné ceny (tzn. Klientovi v některých časových intervalech dodavatel za elektřinu platí).

Nerozumíme zcela formulaci druhé části otázky, jedná se o Hodinový produkt.

smlouva enwox

Dle vyjádření Elimonu, tedy dochází k aplikaci stejného produktu jako u společnosti ENWOX. Rozdíl je pouze v "kosmetice faktury". Druhá polovina otázky směrovala na položky z původních faktur ENWOXU. "Bonus a Malus" Náš dotaz byl

Vyjádření ERÚ:

Hodinový produkt – jedná se o produkt reagující na aktuální cenu denního trhu (SPOT). Klient tedy platí dle své spotřeby aktuální cenu denního trhu, která je povýšena o koeficient produktu.

Tento produkt dodavatel začal poskytovat z důvodu potřeby docílit co nejnižších cen. S ohledem na klesající trend trhu v minulých letech byl produkt pro klienty velmi zajímavý, protože odrážel skutečné ceny trhu. Klienti tak oproti standardně nabízeným fixním produktům skutečně dosahovali úspor. Na začátku roku 2017 však došlo na denním trhu k nárůstu jednotkové ceny a to se bohužel odrazilo na fakturacích klientů. Vyšší ceny v zimním období však nejsou nic zvláštního. Naopak v letních měsících bývá obvykle cena výrazně nižší.

 Bonus a malus – protože se společnost ENWOX snaží zákazníkům pomáhat při hledání zbytečných spotřeb a tím vytvářet další, mnohem zajímavější úspory, než jakou může být každoroční změna dodavatele, začala poskytovat informace o hodinách, ve kterých je jejich spotřeba a účtovaná cena nízká (na faktuře označeno jako Bonus) a naopak informace o hodinách a cenách, ve kterých je ještě prostor na zlepšení (na faktuře označeno jako Malus). Hodnota Bonusu a Malusu pak vyjadřuje součin ceny a spotřeby v jednotlivých hodinách. Pro porovnání byla dále na vyúčtování uvedena  referenční predikovaná cena z nabídky, která vycházela z historických údajů vývoje ceny denního trhu. Dodavatel je tak schopen také k fakturaci poskytnout rozpis cen a spotřeb pro jednotlivé obchodní hodiny za období fakturace, a to jak v podobě PDF tak XLS. Toto však pro objemnost dat a delší dobu zpracování poskytuje pouze na vyžádání klienta. Je potřeba zdůraznit, že klient byl o způsobu stanovování ceny informován před podpisem smlouvy a smlouva samotná obsahuje detailní informace o tom, jak bude cena produktu stanovována.

Regulátor

Vnesete nám prosím světlo do toho, kdo si co účtuje? Pokud část technologie účtujete vy a část ostatní společnosti, jak to tedy funguje? Kdo za co odpovídá? Jaké je vymezení toho komu za co platit?

Reakce ELIMON a.s.:

Jsme dodavatelem elektřiny, všechny položky se vztahují k dodávce elektřiny viz předcházející odpovědi.

>> Kompletní komunikaci ze společnosti ELIMON a.s. stahujte ZDE. <<
Další příspěvky ze stejné kategorie


error

Pomohl vám tento článek? Dejte vědět i ostatním!