Všechny informace o aktuální situaci na energetickém trhu, dodavateli poslední instance a možnosti uzavřít nové smlouvy naleznete na portálu www.dodavatelposledniinstance.cz

Používáte zastaralý prohlížeč. Doporučujeme bezplatný upgrade na novější verzi, aby se vám webové stránky zobrazovaly správně.

Insolvenční řízení na společnost ENWOX ENERGY s.r.o.

Publikováno: Kategorie: NovinkyŠtítky: , , ,
Na společnost ENWOX ENERGY s.r.o. bylo vyhláškou Krajského soudu v Ostravě KSOS 36 INS 23128 / 2017 zahájeno insolveční řízení na návrh věřitele a to spol. ČEZ distribuce a.s. V článku naleznete podrobný návod jak přihlásit své pohledávky. Především ty za přeplatky ale přihlásit můžete samozřejmě jakoukoli další pohledávku.Jak jsme již několikrát avizovali. Máme pro dnešek suprovou zprávu:

Na společnost ENWOX ENERGY s.r.o. bylo vyhláškou Krajského soudu v Ostravě KSOS 36 INS 23128 / 2017 zahájeno insolveční řízení na návrh věřitele a to spol. ČEZ distribuce a.s.

Tímto okamžikem je možno uplatnit svoje nároky výhradně cestou insolvečního řízení a to přihláškou do insolvečního řízení. Tuto přihlášku je nutno podat do lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, pravidelně to bývá 60 dní od úpadku. Protože, toto rozhodnutí ještě nebylo vydáno, lhůta pro uplatnění přihlášky ještě neběží. Všem věřitelům přesto doporučujeme podat přihlášku do insolvečního řízení, jednak tím podpoříte návrh věřitele a jednak nemusíte hlídat lhůtu pro podání přihlášky.

Přihlášku lze podat výlučně na předepsaném formuláři přímo ze stránek Justice.cz.

https://isir.justice.cz/isir/forms/Prihlaska_pohledavky.pdf
https://isir.justice.cz/isir/forms/Prihlaska_pohledavky_tisk.pdf

Do přihlášky vyčíslete Vaši pohledávku ke dni podání přihlášky spolu s úrokem a právní důvod pohledávky. Právním důvodem se má na mysli z jakého důvodu Vám věřitel dluží.
Tzn. neuhrazená faktura za služby, provize z realizovaných obchodů, dlužné plnění. Vše doložte kopiemi dokladů a listinami, které váš nárok prokazují.  Přihláška je formulářová, není tedy třeba se moc rozepisovat:Nezavolají

Fakturou č. xxxx ze dne xx.xx.xxxx splatné dne xx.xx.xxxx se dlužník zavázal uhradit xxxx,- Kč z titulu přeplatku na zálohách za odběr elektrické energie. Ke dni splatnosti neuhradil dlužník nic a k dnešnímu dni dluží xxx,- Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ode dne xx.xx.xxxx (splatnost +1) do zaplacení.

K uvedenému příkladu stačí doložit fakturu. Úrok s prodlení si můžete spočítat zde. V případě větší dlužné částky doporučujeme po prohlášení úpadku podat přihlášku na dlužný úrok ode dne podání přihlášky do prohlášení úpadku.

>> Vzor vyplněné přihlášky <<

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu Krajského soudu v Ostravě.

Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava

V případě dotazů nebo nejasností nám neváhejte napsat. Rádi vám také srovnáme náklady na energie u vašeho současného dodavatele elektřiny nebo plynu. Snadno tak zjistíte, zda neexistuje levnější varianta.
Další příspěvky ze stejné kategorie


error

Pomohl vám tento článek? Dejte vědět i ostatním!