Obchodní cena plynu od 1 596 Kč s DPH za 1 MWh. Obchodní cena elektřiny od 3 981 Kč s DPH za 1 MWh ve VT (sazba DO2d). Více na www.PorovnejEnergie.cz

Používáte zastaralý prohlížeč. Doporučujeme bezplatný upgrade na novější verzi, aby se vám webové stránky zobrazovaly správně.

Cena elektřiny – víte, z jakých částí se skládá?

Publikováno: Kategorie: Elektřina, Energie, NovinkyŠtítky: , ,
Víte, za co platíte? Faktura za elektřinu obsahuje mnoho položek, z nichž energie samotná tvoří jen menší část.Podíváte-li se na podrobné vyúčtování od svého dodavatele energie, zjistíte, že konečná cena elektřiny zdaleka není tvořena jen množstvím elektřiny, které jste skutečně spotřebovali. Najdete zde celou řadu položek, přičemž jen u menší části z nich si dodavatel určuje cenu sám. 

Celkovou cenu, kterou nakonec zaplatíte, lze rozdělit na regulovanou a neregulovanou (nebo také tržní) část. Regulovaná část je pro všechny dodavatele fixní a závazná, tudíž ji nemohou žádným způsobem měnit. Tato složka vypadá na fakturách od všech existujících dodavatelů stejně a určuje ji Energetický regulační úřad (ERÚ), který vždy ke konci roku vydává cenové rozhodnutí platné pro celý následující kalendářní rok.

Regulovaná cena elektřiny

Státem regulovanou část ceny energií zaplatíte vždy, nemá tedy smysl o ní jakkoli vyjednávat – dodavatel ji nesmí snížit, ani kdyby chtěl. Pokud jste připojeni k distribuční síti, musíte předepsané poplatky odvádět. 

Tato složka obsahuje několik různých poplatků spojených s dodáním elektřiny z elektrárny až k vám do domů. 

Distribuční poplatky

Už skoro všude na světě je doprava elektřiny řízena centrálně. Distributora elektřiny si tedy sami vybrat nemůžete, ale je vám přidělen na základě lokality vašeho bydliště, jednoduše řečeno spadnete do jeho oblasti. V ČR se jedná o společnosti E.ON Distribuce (jižní část republiky), ČEZ Distribuce (severní a střední část republiky) a PRE Distribuce (oblast hlavního města). Distribuční poplatky se mohou podle oblastí a distributorů lišit, což je důvodem, proč se cena elektřiny v různých regionech různí.
Vybrané distribuční poplatky se využívají k investicím do přenosové soustavy. Tam, kde přenosová soustava vyžaduje velké investice, budou poplatky logicky vyšší. 

Měsíční poplatek za rezervovaný příkon

V rozvodné elektrické síti je pro vaše odběrné místo každý měsíc rezervováno určité množství energie. Výše poplatku se odvíjí se od velikosti vašeho jističe a měla by znamenat záruku toho, že v jakémkoliv okamžiku můžete ze sítě odebrat množství elektřiny odpovídající velikosti vašeho hlavního jističe. Čím více spotřebičů máte a čím jsou náročnější na spotřebu, tím větší potřebujete jistič a tím více máte rezervovaného příkonu. Tuto ‚rezervaci‘ zaplatíte, i když nakonec reálně spotřebujete jen její část. 

Příspěvek na obnovitelné zdroje energie

Příspěvkem na podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) všichni financujeme tzv. zelené výrobce, kteří od státu dostávají dotace buď formou garantované výkupní ceny nebo různých bonusů. Mezi obnovitelné zdroje patří převážně sluneční, větrná a vodní energie, energie biomasy a bioplynu, ale také druhotné zdroje energie nebo decentrální výroba elektrické energie. Obnovitelné zdroje postupně nahrazují tradiční fosilní zdroje energie, tedy uhlí a ropu, jejichž zásoba je vyčerpatelná.

Poplatek za systémové služby

Z těchto poplatků je financován provoz České přenosové soustavy (ČEPS). Jedná se o státem vlastněnou akciovou společnost, která zajišťuje propojení regionálních distribučních sítí prostřednictvím vedení vysokého napětí. 

Poplatek operátorovi trhu

Drobnou částku na konečném vyúčtování představujeplatba za služby regulátora trhu, konkrétně státem vlastněné akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou (OTE), která organizuje veškerý trh s elektřinou v ČR. Běžný spotřebitel se s ní setká například v situaci, kdy chce změnit dodavatele elektřiny. Na stránkách OTE se nachází kompletní seznam dodavatelů, kteří mají licenci pro dodávky elektřiny v České republice. 

 

Tržní cena elektřiny

Neregulovanou složku ceny elektřiny si určuje každý dodavatel sám a na celkové částce se podílí zhruba 40-45 procenty. Na faktuře ji najdete rozdělenou na dvě položky:

Měsíční poplatek za odběrné místo

I kdybyste nespotřebovali vůbec žádnou elektřinu, musíte svému dodavateli odvádět poplatek za samotnou existenci svého odběrného místa. Částka pokrývá řadu nezbytných výdajů dodavatele, k nimž patří třeba zákaznický servis nebo komunikace s úřady. 

 

Spotřeba elektřiny

Konečně se dostáváme k tzv silové elektřině, tedy té, kterou reálně spotřebujete. Cena za každou spotřebovanou megawatthodinu je dána především částkou, za kterou dodavatel nakoupil elektřinu na burze. Zde může uplatnit své obchodní schopnosti a zkušenosti. K nákupní ceně elektřiny si dodavatel připočte svoji marži a další poplatky, do nichž promítne své hospodaření, počet zaměstnanců, poboček aj. 

Pokud máte dvoutarifovou sazbu, bude tato položka rozdělena ještě na nízký a vysoký tarif.

 

Daň

Poslední část ceny za elektřinu tvoří daně. Jedná se o daň z přidané hodnoty a spotřební daň z elektřiny. Výše spotřební daně se odvíjí od spotřeby elektrické energie a částka putuje na účet Celní správy, daň z přidané hodnoty pak činí 21 % na všechny složky ceny a částka jde do státní kasy. 

 
Další příspěvky ze stejné kategorie


error

Pomohl vám tento článek? Dejte vědět i ostatním!