Obchodní cena plynu od 1 596 Kč s DPH za 1 MWh. Obchodní cena elektřiny od 3 981 Kč s DPH za 1 MWh ve VT (sazba DO2d). Více na www.PorovnejEnergie.cz

Používáte zastaralý prohlížeč. Doporučujeme bezplatný upgrade na novější verzi, aby se vám webové stránky zobrazovaly správně.

Cena plynu – jaké poplatky tvoří vaši fakturu?

Publikováno: Kategorie: PlynŠtítky: ,
Co všechno se účtuje odběratelům zemního plynu?O konečnou částku se podělí  dodavatel, distributor i Energetický regulační úřad.Náklady na zemní plyn jsou součástí rozpočtu mnoha českých domácností. Na faktuře svého dodavatele pak najdou celou řadu položek, které mohou být na první pohled poněkud matoucí. Zdaleka totiž nejde jen o cenu plynu samotného.

Vyúčtování za plyn sice není tak obsáhlé jako v případě elektrické energie, stejně jako u elektřiny lze však cenu plynu rozdělit na regulovanou a neregulovanou (nebo také tržní) část. Regulovanou část určuje Energetický regulační úřad (ERÚ), který vždy koncem roku vydává cenové rozhodnutí platné pro následující kalendářní rok. Pro dodavatele je toto rozhodnutí závazné, regulovaná složka tedy vypadá na fakturách od všech existujících dodavatelů stejně. 

 

Regulovaná cena plynu
Státem regulovaná část ceny plynu bude vždycky stejná, změnou dodavatele za ni tedy ušetřit nelze. Jakmile se stanete odběratelem plynu, patří odvádění těchto poplatků k vašim povinnostem adodavatel vám je v podstatě jen přefakturovává.Bez těchto poplatků by totiž nebylo možné do vašeho domu plyn vůbec přivést. Jaké služby spadají do regulované složky?

 

Distribuční poplatky pokrývají dopravu plynu distribuční soustavou plynovodů do odběrných míst zákazníků, přičemž distributora plynu si vybrat nemůžete. Cena za distribuci se skládá z variabilní a fixní části, přičemž variabilní je stanovena v Kč/MWh a závisí na množství odebraného plynu. Součástí ceny za distribuci je také cena za přepravu plynu na rozhraní přepravní a distribuční soustavy.

Stála platbanebo také kapacitní složka ceny představuje cenu za rezervovanou kapacitu, tedy za to, že se s vámi a vaší spotřebou v distribuční soustavě počítá. 

 

Poplatek operátorovi trhuznamená drobnou částku pokrývajícíslužby regulátora trhu, konkrétně státem vlastněné akciové společnosti OTE, která organizuje veškerý trh s energiemi v ČR.Tyto službyzahrnují organizaci obchodování, zpracovávání dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a další činnosti nezbytné pro fungování trhu s plynem. 

 

Tržní cena plynu

Neregulovanou složku ceny plynu si určuje každý dodavatel sám a její výše je určena na základě jeho obchodní strategie. Zde se nachází prostor pro konkurenční boj mezi jednotlivými společnostmi a pro zákazníka možnost úspory. Z celkové částky tvoří neregulovaná složka zhruba tři čtvrtiny a rozděluje se na další části:

 

Cenou za komoditu, tedy za samotný odebraný plyn, je myšlena cena plynu od dovozce, případně jiného obchodníka, od kterého váš dodavatel plyn nakupuje.Skládá se ze dvou položek – ceny za spotřebovanou kWh a stálého měsíčního poplatku, který odráží administrativní náklady na správu odběrného místa. V případě velkých odběrů zemního plynu se místo stálých měsíčních platů účtuje poplatek za tzv. denní rezervovanou kapacitu, který je stanoven jako částka za rezervování 1000 m3.

 

Odběr zemního plynu se sice měří v m3, ale pro účely vyúčtování se přepočítává na kWh.Kolik za kilowatthodinu zaplatíte, se často odvíjí od vaší konkrétní spotřeby –čím je spotřeba vyšší, tím je cena nižší. Při srovnávání cen plynu je proto záhodno znát co nejpřesnější roční spotřebu, abyste dokázali najít ty výhodnější nabídky

 

Lze vybírat jen podle ceny?

Občas mají lidé obavy, že levnější plyn znamená plan nekvalitní a méně výhřevný, je to však obava zbytečná. Hodnoty spalného tepla jsou však regulované Energetickým regulačním úřadem, který stanovuje normy pro složení plynu. Výhřevnost sice může lehce kolísat, ale na chodu spotřebičů by se to projevit nemělo.
Dodavatele plynu tedy můžete klidně vybírat podle ceny a vždycky dostanete plyn dostatečné kvality. Pokud byste pojali podezření, že kvalita plynu není dostačující, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad.
Další příspěvky ze stejné kategorie


error

Pomohl vám tento článek? Dejte vědět i ostatním!